[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: سال 30، شماره 93 - ( 11-1401 ) ::
جلد 30 شماره 93 صفحات 245-223 برگشت به فهرست نسخه ها
بازخوانی رابطه مرید و مراد با کاربست نظریه گفتمان قدرت میشل فوکو
مهدی محبتی1، عباس مشعوفی2
1- دانشگاه زنجان
2- دانشگاه زنجان ، mashoufi53@gmail.com
چکیده:   (951 مشاهده)
در سنّت متصوفه، سلوک در وادی طریقت نیازمند پیری است که بایست راهنمای سالک در کشف و ادراک معرفت عرفانی و تجربه حقیقت باشد. بسیاری از کتاب‌هایی که ناظر بر آداب سیروسلوک‌اند، بر ضرورت حضور پیر طریقت و التزام سالک به پیروی از او تأکید کرده‌اند. در این راهبری، گفتمانی میان مرید و مراد شکل می‌گیرد؛ گفتمانی که در آن پیر، با طرح نظم و انضباطی که مرید را موظف و مقید به انجام آن می‌داند (آداب طریقت)، سعی در هدایت مرید دارد. هدف این مقاله این است که در کنار بازخوانی رابطه مرید و مراد با کاربست نظریه گفتمان قدرت میشل فوکو، جنبه‌های «انقیاد» و «استحاله سالک» از «فاعل شناسا و آزاد» به «سوژه تابع و مقید» در فرهنگ متصوفه را ارزیابی کند. این مقاله از روش تحلیل گفتمان بهره می‌گیرد. پیامد این گفتمان اقتدارگرا و وجود «سوژه‌های مقید» را می‌توان در عدم گسترش فرهنگ چند‌صدایی، عدم پویایی سنّت متصوفه، ولی‌پرستی، و شکل‌گیری مجموعه آیینی «آداب زیارت مزار مشایخ» ملاحظه کرد.
واژه‌های کلیدی: تصوف، مراد و مرید، اقتدار، گفتمان، پساساختارگرایی
متن کامل [PDF 5429 kb]   (209 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: ادبیات عرفانی
فهرست منابع
1. آقايي، عبدالله، و سيدمرتضي ميرهاشمي (1396) «بررسي شيوة تکوين گفتمان تصوف اسلامي براساس رويکرد لاکلاو و موفه». پژوهشنامة عرفان. سال دهم. شمارة 20: 211-234.
2. آلن، گراهام (1398) رولان بارت. ترجمة پيام يزدانجو. تهران: مرکز.
3. احمدوند، ولي‌محمد (1398) «ولايت در گفتمان تصوف عصر ايلخانان» سياست متعاليه. شمارة 25: 88-106.
4. الهامي، فاطمه و همکاران (1399) «بررسي و تحليل تعاليم تصوف برمبناي نظرية گفتمان قدرت ميشل فوکو». ادبيات عرفاني و اسطوره‌شناختي. سال شانزدهم. شمارة 60: 13-42.
5. برتنس،‌ هانس (1397) مباني نظرية ادبي. ترجمة محمدرضا ابوالقاسمي. تهران: ماهي.
6. تسليمي، علي (1395) نقد ادبي. تهران: اختران.
7. جامي، عبدالرحمن (۱۳۷۰) نفحات‎الانس من حضرات‎القدس. تهران: اطلاعات.
8. جمالي،‌ هاجر (1382) «منزلت پير در ميان عارفان». پژوهشنامة علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي. شمارة ۳۷: 147-160.
9. حيدري، مهدي (1399) تصوف و سياست. تهران: مولي.
10. دريفوس، هيوبرت، و پل رابينو (1394) ميشل فوکو، فراسوي ساختارگرايي و هرمنوتيک. تهران: ني.
11. رازي، نجم‌الدين (1391) مرصادالعباد. تصحيح محمدامين رياحي. تهران: علمي و فرهنگي.
12. رودگر، محمدجواد (1387) «رابطة مريد و مراد در ترازوي نقد». نقد کتاب. سال دهم. شمارة ۴۷و۴۸: 21-42.
13. زرين‌کوب، عبدالحسين (1390) تصوف ايراني در منظر تاريخي آن. تهران: دنياي سخن.
14. سجادي، سيدجعفر (1379) فرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفاني. تهران: طهوري.
15. سروش، عبدالكريم (۱۳۷۸) بسط تجربة نبوي. تهران: مؤسسة فرهنگي صراط.
16. سوري، محمد (1385) «حکيم ترمذي و نظرية ولايت». معارف عقلي. شمارة 4: 86-104.
17. شفيعي‌کدکني، محمدرضا (1391) چشيدن طعم وقت. تهران: سخن.
18. عبداللهي، محمداسماعيل، و حامد ناجي (1393) «نگرشي تحليلي بر مفهوم ولايت در تصوف و عرفان اسلامي». پژوهش‌هاي علوم انساني نقش جهان. دورة جديد. سال اول. شمارة 3: 75-88.
19. عروج‌نيا، پروانه، و شهرام صحرايي (1394) «نگاهي نو به ولايت». پژوهشنامة عرفان. شمارة 1679: 96-79.
20. غزالي، محمد (1417) احياء علوم‌الدين. بيروت: دار‌المعرفه.
21. غزالي، محمد (1391) المنقذ من الضلال. ترجمة مهدي کمپاني زارع. تهران: نگاه معاصر.
22. غلامحسين‌زاده، غلامحسين (1398) «منفيت و نقد سنت با تکيه بر سنت عرفاني». حکمت و فلسفه. سال پانزدهم. شمارة 57: 165-194.
23. فوکو، ميشل (1378) مراقبت و تنبيه. ترجمة نيکو سرخوش و افشين جهانديده. تهران: مرکز.
24. فوکو، ميشل (1391) تئاتر فلسفه. ترجمة نيکو سرخوش و افشين جهانديده. تهران: ني.
25. فوکو، ميشل (1398) خاستگاه هرمنوتيک خود. ترجمة نيکو سرخوش و افشين جهانديده. تهران: نی.
26. قرامصطفي، احمد (1395) تصوف روزگار تکوين. ترجمة اشکان بحراني. تهران: دانشگاه مفيد.
27. قشيري، عبدالکريم (1391) رسالة قشيريه. ترجمة ابوعلي حسن‌بن‌احمد عثماني. تصحيح مهدي محبتي. تهران: هرمس.
28. قليزاده، ‌هادي، و همکاران (1394) «بررسي تکوين نظرية ولايت عارفانه برمبناي استحالة تمثيلي و چگونگي انتقال آن به عصر سهروردي». مطالعات عرفاني. شمارة 21: 215ـ244.
29. کاشاني، عزالدين محمود (1362) مصباح‌الهدايه و مفتاح‌الكفايه. تصحيح جلال‌الدين همايي. تهران: هما.
30. کليگز، مري (۱۳۹۴) درسنامة نظرية ادبي. ترجمة جلال سخنور، الهه دهنوي و سعيد سبزيان. چاپ دوم. تهران: اختران.
31. محبتي، مهدي (1400) قرن‌هاي بي‌زمان (درآمدي تحليلي‌ـ‌معرفت‌شناختي بر منطق‌الطير). تهران: هرمس.
32. محمدبن‌منور (1393) اسرار‌التوحيد في مقامات الشيخ ابوسعيد. تصحيح محمدرضا شفيعي‌کدکني. تهران: آگاه.
33. معين‌الديني، فاطمه (1385) «ولي و ولايت در عرفان». نثرپژوهي ادب فارسي (ادب و زبان). شمارة 19: 211ـ233.
34. مولوي، جلال‌الدين (1385) مثنوي. تصحيح عبدالکريم سروش. تهران: علمي و فرهنگي.
35. ميلز، سارا (1395) ميشل فوکو. ترجمة مرتضي نوري. تهران: مرکز.
36. نجم‌الدين رازي (1391) مرصادالعباد. به‌اهتمام محمدامين رياحي. تهران: علمي و فرهنگي.
37. نراقي، احمد (1370) «بازنگري رابطة مريدـمرادي در عرفان». کيان. شمارة 2: 18-26.
38. نيک‌پناه، منصور، ابراهيم نوری، و حسين ميری (1393) «نمادسازی از مريد و مراد در اسرارنامة عطار نيشابوری». نقد و نظر. شمارة 4(76): 149-121.
39. نيکويي، عليرضا، و اختيار بخشي (1389) «مفهوم فراست در گفتمان عرفي و عرفاني». ادب‌پژوهي. شمارة 13: 7-28.
40. هجويري، ابوالحسن علي‌بن‌عثمان (1398) کشف‌المحجوب. مقدمه، تصحيح و تعليقات محمود عابدي. تهران: سروش.
41. يارمحمدي، لطف‌الله (1393) درآمدي به گفتمان‌شناسي. تهران: هرمس.
42. Burkitt, I. (1991) Social Selves: Theories of the Social Formation of personality, London: Sage.
43. Cooley, C. H. (1964) Social Organization: A Study of the Larger Mind, New York: Schocken.
44. Foucault, Michel (1988) Technologies of the Self, Luther H. Martin, Huck Gutman and Patrick. Hutton (eds.), University of Massachusets Press.
45. Āghāyi, Abd-Allah, and Seyyed Mortazā Mirhāshmi (2016) "Examination of the method of development of Islamic Sufism discourse based on the approach of Laclau and Mouffe". Pazhouheshnāmeh-y Erfān. 10th year No. 20: 211-234. [In Persian].
46. Abd-Allahi, Mohammad Ismail, and Hamed Naji (2013) "Analytical approach to the concept of guardianship in Sufism and Islamic mysticism". Journal of Human Science Research. 1st year. No. 3: 75-88. [In Persian].
47. Ahmadvand, Vali Mohammad (2018) "Guardianship in the Sufi discourse of Ilkhanid era". Transcendent Policy. No. 25: 88 to 106. [In Persian].
48. Allen, Graham (2018) Roland Barthes. translated by PayāmYazdānjou. Tehran: Markaz. [In Persian].
49. Bertens, Johannes (2017) Literary Theory, The basics. translated by Mohammad Reza Abu Al-Qāsemi. Tehran: Māhi. [In Persian]. [DOI:10.4324/9780203488836]
50. Dreyfus, Hubert, Paul Rabino (2014) Michel Foucault, beyond structuralism and hermeneutics. Tehran: Ney. [In Persian].
51. Elhāmi, Fātemeh et al. (2019) "Study and analysis of Sufism teachings based on Michel Foucault's power discourse theory". Mytho-Mystic Literature. 16th year. No. 60: 13-42. [In Persian].
52. Ezz Al-Din Mahmoud Kāshāni (1983) Mesbāh al-Hedāyat and Meftāh al-Kefāyat. by Jalal al-Din Homāyi. Tehran: Homā. [In Persian].
53. Foucault, Michel (1999) Dicsipline and Punishment. translated by Nikou Sarkhosh and Afshin Jahandideh. Tehran: Markaz. [In Persian].
54. Foucault, Michel (2012) Theatre of Philosophy. A collection of Foucault's essays. translated by Nikou Sarkhosh and Afshin Jahandideh. Tehran: Ney. [In Persian].
55. Foucault, Michel (2018) The origin of hermeneutics. translated by Nikou Sarkhosh and Afshin Jahandideh. Tehran: Ney. [In Persian].
56. Ghazzāli, Mohammad (1417 A.H) Ehyā-e Oloum al-Din. Beirut: Dar al-Marefat. [In Persian].
57. Ghazzāli, Mohammad (2012) Al-Monghez men Al-dhelāl. translated by Mehdi Kompāni Zāre. Tehran: Negāh-e Moāser. [In Persian].
58. Gholāmhosseinzādeh, Gholām Hossein (2018) "Negativity and the Critique of Tradition through Mystical Tradition". Wisdom and Philosophy. 15th year. No. 57: 165-194. [In Persian].
59. Heidari, Mehdi (2019) Sufism and Politics. Tehran: Molā. [In Persian].
60. Hojviri, Abu Al-Hassan Ali Ibn Othman (2018) Kashf al-Mahjoub. by Mahmoud Ābedi. Tehran: Soroush. [In Persian].
61. Jamāli, Hājar (2012) "The Place of Hāji among mystics". Shahid Beheshti University Humanities Research Journal. No. 37: 147-160. [In Persian].
62. Jāmi, Abd Al-Rahmān (1991) Nafahāt al-ons fi Hazarāt al-Qods. Tehran: Ettela'at. [In Persian].
63. Klages, Mary (2014) Handbook of Literary Theory. translated by Jalāl Sokhanvar, Elāheh Dehnavi and Saeed Sabziān. Tehran: Akhtarān. [In Persian].
64. Mills, Sarah (2015) Michel Foucault. translated by Mortezā Nouri. Tehran: Markaz. [In Persian].
65. Mohabbati, Mahdi (2012) Gharnhāy-e Bizamāb (Timeless Centuries); Analitical-epistemological approach to Mantegh al-teir. Tehran: Hermes. [In Persian].
66. Moeen Al-Dini, Fātemeh (2006) "Ghurdian and Guardianship in Mysticism". Nasr Pazhouhi Journal. No. 19: 211-233. [In Persian].
67. Mohammad Ibn Monavvar (2013) Asrar al-Tawhid fi Maghāmāt-e Sheikh Abu Saeed. by Mohammad Reza Shafii Kadkani. Tehran: Āgāh. [In Persian].
68. Mowlavi, Jalāl Al-Din (2006) Mathnavi. by Abd Al-Karim Soroush. Tehran: Elmi-Farhangi. [In Persian].
69. Najm Al-Din Rāzi (2012) Mersād al-Ebād. by Mohammad Amin Riāhi. Tehran: Elmi-Farhangi. [In Persian].
70. Narāghi, Ahmad (2010) "Reviewing the Guru-Disciple relationship in mysticism". Kian, No. 2: 18-26. [In Persian].
71. Nik Panāh, Mansour, Ebrahim Nouri, and Hossein Miri (2013) "Symbolization of Guru-Disciple in Asrār nāmeh of Attār Neishābouri". Naghd & Nazar, Number 4 (76): 121-149. [In Persian].
72. Nikouyi, Alireza, and Ekhtiār Bakhshi (2009) "Rereading the concept of "Physiognomy" in Secular and Mythical Discourses". Adab Pazhouhi. No. 13: 7-28. [In Persian].
73. Oroujniā, Parvāneh, and Shahrām Sahrāyi (2014) "A new look at the Gaurdianship". Pazhouheshnāmeh-y Erfān. Number 16: 79-96. [In Persian].
74. Qarāmostafā, Ahmad (2015) Sufism in the Age of Development. translated by Ashkan Bahrāni. Tehran: Mofid University. [In Persian].
75. Qolizadeh, Hādi, et al (2014) "A Review of the Mystical Supervision based on Allegorical Metamorphosis and its Transmission to the era of Sohravardi". Mysticism Studies. No. 21: 215-244. [In Persian].
76. Qoshairi, Abdul Karim (2012) Resāle-y Qoshairieh. translated by Abu Ali Hassan Ibn Ahmad Osmāni. Corrected by Mehdi Mohabbati. Tehran: Hermes. [In Persian].
77. Rāzi, Najm Al-Din (2012) Mersād al-Ebād. by Mohammad Amin Riāhi. Tehran: Elmi-Farhangi. [In Persian].
78. Roudger, Mohammad Javad (2007) "The Study on Relationship between Guru-Disciple". Naghd-e Ketāb, 10th year, No. 47-48: 21-42. [In Persian].
79. Sajjādi, Seyyed jaafar (2000) The Encyclopedia of Mystical Terms and Expressions. Tehran: Tahouri. [In Persian].
80. Shafii Kadkani, Mohammad Reza (2012) Tasting the Time. Tehran: Sokhan. [In Persian].
81. Soroush, Abd Al-Karim (1999) Expanding Prophetic Experience. Tehran: Serāt Cultural Institute. [In Persian].
82. Suri, Mohammad (2005) "Hakim Termazi and the Theory of Guardianship". Ma'ārif-e Aghli. No. 4: 86-104. [In Persian].
83. Taslimi, Ali (2015) Literary Criticism. Tehran: Akhtarān. [In Persian].
84. Yārmohammadi, Lotf Allah (2013) An Introduction to Discourse Studies. Tehran: Hermes. [In Persian].
85. Zarrinkoub, Abd Al-Hossein (2011) Iranian Sufism in its Historical Perspective. Tehran: Donyāy-e Sokhan. [In Persian].
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mohabbati M, Mashoufi A. Rereading the Guru-Disciple Relationship Based on Michel Foucault’s Theory of Power Discourse. Persian Language and Literature 2023; 30 (93) :223-245
URL: http://jpll.khu.ac.ir/article-1-4108-fa.html

محبتی مهدی، مشعوفی عباس. بازخوانی رابطه مرید و مراد با کاربست نظریه گفتمان قدرت میشل فوکو. زبان و ادبيات فارسی. 1401; 30 (93) :223-245

URL: http://jpll.khu.ac.ir/article-1-4108-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
سال 30، شماره 93 - ( 11-1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها
دوفصلنامه  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی Half-Yearly Persian Language and Literature
Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4610