[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: سال 30، شماره 93 - ( 11-1401 ) ::
جلد 30 شماره 93 صفحات 199-173 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی و تحلیل گفتمان آرمان‌شهری پاپلی‌ یزدی در کتاب شازده‌حمام برمبنای نظریه گفتمانی لاکلاو و موفه
کیهان سعیدی1، سیّد احمد پارسا2
1- دانشگاه کردستان
2- دانشگاه کردستان ، a.parasa@uok.ac.ir
چکیده:   (1025 مشاهده)
موضوع پژوهش حاضر بررسی و تحلیل گفتمان آرمان‌شهری پاپلی یزدی در کتاب شازده‌‌حمام برمبنای نظریه گفتمانی لاکلاو و موفه است. جامعه آماری پژوهش کتاب پنج‌‌جلدی شازده‌حمام و حجم نمونه سه جلد اول این کتاب است که جلد اول و دوم آن تاکنون 34 بار و جلد سوم 14 بار تجدید چاپ شده است. دلیل انتخاب این موضوع، گفتمان‌های فرامتنی این اثر است که آن را از آثار مشابه متمایز ساخته است. همچنین، علت انتخاب نظریه یادشده، کارآمدبودن تحلیل گفتمان برای تحلیل اثر نویسنده مذکور است. روش پژوهش توصیفی‌-تحلیلی است. داده‌ها براساس تحلیل محتوا و با استفاده از نظریه گفتمانی لاکلاو و موفه تحلیل شده است. پژوهش حاضر برمبنای این نظریه به‌دنبال یافتن پاسخ این سؤال است: مفصل‌بندی مفاهیم و فرآیند هویت‌یابی گفتمان آرمان‌گرایانه نویسنده و نسبت آن با گفتمان حاکم چگونه است؟ نتایج نشان می‌دهد که براساس این نظریه، گفتمان نوگرای نویسنده در تضاد با گفتمان سنّت‌گرای حاکم شکل می‌گیرد و «تجدد و پیشرفت» را به‌مثابه دال خالی در جایگاه دال مرکزی قرار می‌دهد. همچنین، دال‌های فرهنگ و حقوق زنان را پیرامون دال مرکزی مفصل‌بندی می‌کند و به هر کدام هویت و معنایی تازه می‌بخشد. در پایان، نویسنده انسان‌ها را به‌عنوان عامل و کارگزار ترغیب می‌کند تا برای تحقق جامعه‌ آرمانی خود فعالیت کنند.
واژه‌های کلیدی: شازده‌حمام، پاپلی یزدی، سنّت و مدرنیته، گفتمان، لاکلاو و موفه
متن کامل [PDF 4824 kb]   (269 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: نظریه های ادبی
فهرست منابع
1. باقري، بهادر، و مژگان ديباج (1398) «نقد تطبيقي سه سفرنامة معاصر ايران در سطح توصيف زباني از الگوي فرکلاف». مطالعات ادبيات تطبيقي. سال سيزدهم. شمارة 52: 9-35.
2. پاپلي يزدي، محمدحسين (1397) شازده‌حمام. جلد 3. چاپ چهاردهم. تهران: گوتنبرگ.
3. پاپلي يزدي، محمدحسين (1398) شازده‌حمام. جلد 1 و 2. چاپ سي‌وچهارم. تهران: گوتنبرگ.
4. پاک‌نيا، محبوبه (1389) «ليبراليسم و فمينيسم ليبرال‌راديکال: در سدة 19». مطالعات اجتماعي و روان‌شناختي زنان. سال هشتم. شمارة 2: 107-123.
5. پناهي، مهين و همکاران (1397الف) «بررسي سيماي زن در کتاب شازده حمام». تهران: کنفرانس بين‌المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در علوم انساني و مطالعات اجتماعي و فرهنگي: 1-6.
6. پناهي، مهين و همکاران (1397ب) «تأمّلي بر اخلاقيات در کتاب شازده حمام». تهران: اولين کنفرانس ملي تحقيقات بنيادين در مطالعات زبان و ادبيات: 1-7.
7. تودوروف، تزوتان (1377) منطق گفتگويي ميخائيل باختين. ترجمة داريوش کريمي. تهران: مرکز.
8. خالق‌پناه، کمال و علي سنايي (1399) «مدرنيته و صورت‌بندي گفتماني سياست فرهنگي: تحليل گفتمان سياست فرهنگي دولتي در ايران (1285 ش. تا به امروز)». جامعه‌شناسي کاربردي. سال سي‌ويکم (79). شمارة 3: 57-74.
9. خضوعي، مريم (1399) بازتاب فرهنگ عامه در کتاب خاطرات شازده‌حمام. پايان‌نامة کارشناسي‌ارشد ادبيات فارسي. دانشگاه پيام‌نور.
10. دانشيار، مرضيه (1398) بازتاب عناصر اجتماعي و فرهنگي در کتاب شازده‌حمام. پايان‌نامة کارشناسي‌ارشد ادبيات فارسي. دانشگاه ولي‌عصر.
11. ديباج، مژگان، و طيبه جعفري (1398) «تحليل انتقادي مردسالاري در داستان زري‌سلطان از کتاب شازده‌حمام پاپلي يزدي». مطالعات شهريارپژوهي. سال چهارم. شماره 21: 217-246.
12. ديباج، مژگان (1398) گفتمان‌کاوي انتقادي سفرنامه‌هاي منتخب ايراني يک قرن اخير. رسالة دکتري ادبيات فارسي. دانشگاه خوارزمي.
13. ديباج، مژگان (1400) «تحليل ادبي سفرنامه‌هاي خاطرات حاج‌سياح؛ شازده‌حمام؛ صفير سيمرغ؛ اصفهان نصف‌جهان». مطالعات شهريارپژوهي. دورة هشتم. شماره 32: 191-494.
14. روسو، ژان‌ژاک (1396) اميل. ترجمة غلامحسين زيرک‌زاده. چاپ هشتم. تهران: ناهيد.
15. سلطاني، علي‌اصغر (1383) «تحليل گفتمان به‌مثابة نظريه و روش». علوم سياسي. شمارة 28: 153-180.
16. فن‌ليوون، تئو (1395) «ساخت گفتماني مشروعيت‌سازي». در: تحليل گفتمان سياسي؛ امر سياسي به‌مثابة يک برساخت گفتماني. گردآوري و ترجمة امير رضايي‌پناه و سميه شوکتي‌مقرب. تهران: تيسا: 211-230.
17. کسرايي، محمدسالار و علي پوزش‌شيرازي (1388) «نظرية گفتمان لاکلاو و موفه ابزاري کارآمد در فهم و تبيين پديده‌هاي سياسي». سياست. دورة سي‌ونهم. شمارة 3: 339-360.
18. کشاورزي، عظيم (1397) «بررسي و تحليل ربط و نسبت عدالت اجتماعي و رمان با تأکيد بر رمان شازده‌حمام». اورمزد. شمارة 45: 4-22.
19. لاکلاو، ارنستو، و شانتال موفه (1392) هژموني و استراتژي سوسياليستي به‌سوي سياست دموکراتيک راديکال. ترجمة محمد رضايي. تهران: ثالث.
20. محسنيان‌راد، مهدي، و مرضيه نگهبان‌مروي (1397) «بررسي و تحليل سنّت، مدرنيته و شرايط جوامع در حال گذار در کتاب شازده‌حمام». زبان و ادبيات فارسي. دورة چهاردهم. شمارة 13: 11-30.
21. محمدي، مينو، و همکاران (1399) «آرمان‌شهر سپهري، اعتراض خاموش به سياست‌هاي عصر پهلوي دوم». متن‌پژوهي ادبي. دورة بيست‌وچهارم. شمارة 86: 103-126.
22. محمودي باشبرات، غزال (1399) تصوير اقليت‌هاي قومي و مذهبي در کتاب خاطرات شازده‌حمام. پايان‌نامة کارشناسي‌ارشد ادبيات فارسي. دانشگاه ولي عصر.
23. مشرف، مريم، و کلثوم ميري‌اصل (1398) «تحليل گفتماني ادبيات متعهد و اجتماعي با تکيه بر نظرگاه اخوان ثالث». پژوهش زبان و ادبيات فارسي. شمارة 53: 101-131.
24. مک‌دانل، دايان (1380) مقدمه‌اي بر نظريه‌هاي گفتمان. ترجمة حسينعلي نوذري. تهران: فرهنگ گفتمان.
25. نگهبان‌مروي، مرضيه (1394) بازنمايي شرايط گذار از سنّت به مدرنيته در کتاب شازده‌حمام. پايان‌نامة کارشناسي‌ارشد ادبيات فارسي. دانشگاه الزهراء.
26. يورگنسن، ماريان، و لوئيز فيليپس (1395) نظريه و روش در تحليل گفتمان. ترجمة هادي جليلي. چاپ ششم. تهران: ني.
27. Laclau, Ernesto (1990) New Reflections on the Revolution of our Time. London: Verso.
28. Bagheri, Bahador & Mozhgan Dibaj (2019) "Comparative criticism of three contemporary travelogues of Iran at the level of linguistic description of Faircloughʼs model", Comparative Literature Studies, Year 13. No. 52. Pp: 9-35. [In Persian].
29. Daneshyar, Marzeyh (2019) Reflection of social and cultural elements in the book of Shazdeh Hamam, Masterʼs Thesis in Persian Literature. Vali-e-Asr University. [In Persian].
30. Dibaj, Mozhgan & Tayyebeh Jafari (2019) "A critical analysis of patriarchy in the store of Zari Sultan from the book of Shazdeh Hamam by Papoli Yazdi", Journal of Shahryarpazhouhiʼs Studies, Year 4. No. 21. Pp: 217-246. [In Persian].
31. Dibaj, Mozhgan (2019) the critical discourse of selected Iranian travelogues of a recent century, PhD Thesis in Persian Literature. Kharazmi University. [In Persian].
32. Dibaj, Mozhgan (2021) "Literary analysis of the travelogues of Haj Sayyah memories, Shazdeh Hamam, Safir-e Simorgh, Esfahan Nesf-e Jahan", Shahryarpazhouhiʼs Studies, Vol. 8. No. 32. Pp: 191-494. [In Persian].
33. Jorgensen, Marianne & Louise Phillips (2016) Discourse Analysis as Theory and Method. translated by Hadi Jalili. 6th edition. Tehran: Nay. [In Persian].
34. Kasraee, Mohammad Salar & Ali Pouzesh Shirazi (2009) "Laclau and Mouffe theory of discourse an effective tool in understanding and explaining political phenomena", Politics, Year 39. No. 3. Pp: 339-360. [In Persian].
35. Keshavarzi, Azim (2018) "Studying and Analysis the relationship between Social Justice and the novel with emphasis on the Novel of Shazdeh Hamam", Ourmazd, No. 45. Pp: 4-22. [In Persian].
36. Khalegh Panah, Kamal & Ali Sanaee (2020) "Modernity and the discursive formation of cultural policy: Analysis of the discourse of state cultural policy in Iran. 1285 H. Sh. Up to now", Applied Sociology, Year 31)79(. No. 3. Pp: 57-74. [In Persian].
37. Khozouee, Maryam (2020) Reflection of popular culture in the book of Shazdeh Hamamʼs memories, Masterʼs Thesis in Persian Literature. Payam-e Noor University. [In Persian].
38. Laclau, Ernesto & Chantal Mouffe (2013) Hegemony and Socialist Strategy towards a Radical Democratic Politics. translated by Mohammad Rezaee. Tehran: Sales. [In Persian].
39. Macdonell, Diane (2001) an introduction to theories of discourse. Translated by Hossein Ali Nozari. Tehran: Farhang-e gofteman. [In Persian].
40. Mahmoodi Bashbarat, Ghazal (2020) the image of ethnic and religious minorities in the book of Shazdeh Hamamʼs memories, Masterʼs Thesis in Persian Literature. Vali-e-Asr University. [In Persian].
41. Mohammadi, Minou et al (2020) "Sepehri Utopia, silent protest against the policies of the second Pahlavi era", Literary Text Research, Year 24. No. 86. Pp: 103-126. [In Persian].
42. Mohsenian Rad, Mehdi & Marzieh Negahban Marvi (2018) "Studying and Analysis of tradition, modernity and the conditions of societies in transition in the book of Shazdeh Hamam", Persian Language and Literature, Vol. 14. No. 13. Pp: 11-30. [In Persian].
43. Mosharraf, Maryam & Kolsoum Miri Asl (2019) "Discursive analysis of committed and social literature based on the views of Akhavan Sales", Persian Language and Literature Research, No. 53. Pp: 101-131. [In Persian].
44. Negahban Marvi, Marzieh (2015) Representation of the conditions of transition from tradition to modernity in the book of Shazdeh Hamam, Masterʼs Thesis in Persian Literature. Alzahra University. [In Persian].
45. Paknia, Mahboobeh (2010) "Liberalism and Liberal-Radical Feminism in the 19th Century", Womenʼs studies Sociological and Psychological, Year 8. No. 2. Pp: 107-123. [In Persian].
46. Panahi, Mahin et al (2018) "Studing the Image of the woman in the book of Shazdeh Hamam", Tehran: International conference on new research achievements in the humanities and social and cultural studies. Pp: 1-6. [In Persian].
47. Panahi, Mahin et al (2018) "A reflection on ethics in the book of Shazdeh Hamam", Tehran: The first national conference on basic research in language and literature studies. Pp: 1-7. [In Persian].
48. Papoli Yazdi, Mohammad Hossein (2018) Shazdeh Hamam. V.3. 14th edition. Tehran: Gothenburg. [In Persian].
49. Papoli Yazdi, Mohammad Hossein (2019) Shazdeh Hamam. V.1 & 2. 34th edition. Tehran: Gothenburg. [In Persian].
50. Rousseau, Jean Jacques (2017) Emile. Translated by Gholam Hossein Zirakzadeh. 8th edition. Tehran: Nahid. [In Persian].
51. Soltani, Ali Asghar (2004) "Discourse analysis as theory and method", Journal of Political Science, No. 28. Pp: 153-180. [In Persian].
52. Todorov, Tzvetan (1998) Mikhail Bakhtine: The Dialogical Principle. Translated by Daryoush Karimi. Tehran: Markaz. [In Persian].
53. Van Leeuwen, Theo (2016) "Discursive Construction of Legitimacy", Analysis of Political Discourse; The Political Matter as a Discursive Construction. Translated by Amir Rezaee Panah & Somayyeh Shokati Mogharrab. Tehran: Tisa. Pp: 211-230. [In Persian].
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Saeedi K, Pars S A. An Analysis of Papoli Yazdi’s Utopian Discourse in Shazdeh Hamam Based on the Discursive Theory of Laclau and Mouffe. Persian Language and Literature 2023; 30 (93) :173-199
URL: http://jpll.khu.ac.ir/article-1-4146-fa.html

سعیدی کیهان، پارسا سیّد احمد. بررسی و تحلیل گفتمان آرمان‌شهری پاپلی‌ یزدی در کتاب شازده‌حمام برمبنای نظریه گفتمانی لاکلاو و موفه. زبان و ادبيات فارسی. 1401; 30 (93) :173-199

URL: http://jpll.khu.ac.ir/article-1-4146-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
سال 30، شماره 93 - ( 11-1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها
دوفصلنامه  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی Half-Yearly Persian Language and Literature
Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4610