راهنمای مجموعه نرم افزارهای یکتاوب

 


راهنمای آموزش و رفع اشکال | راه‌اندازی اولیه | راهنمای جامع برنامه | فهرست ابزارهای مدیریت | راهنمای الفبایی | مقالات متنوع

جستجو در راهنما | فهرست فایل ها | پرسش‌های متداول | تالار گفتگو | ارسال پیشنهادها و اشکالات | برگشت به پایگاه


پرسش‌های بنیادی درباره‌ی مدیریت الکترونیک مقالات

 

link_bar

 

یکتاوب برای افزایش سرعت جریان اطلاعات میان مدیران و کاربران یک نشریه‌ی علمی یا همایش علمی، سامانه‌ی مدیریت الکترونیک مقالات را راه‌اندازی کرده است. این سامانه جابه‌جایی الکترونیک مقالات و اطلاعات بین نگارنده‌ها، مدیر اجرایی نشریه یا همایش (مدیر پایگاه اینترنتی)، دبیر علمی، سرگروه‌ها (هیات تحریریه) و داوران را به آسانی و با کارآمدی انجام می‌دهد. برای بهره‌برداری بهتر از این سامانه نخست پرسش‌های زیر را با دقت بخوانید و فرایند مورد نظر خود را برای بررسی مقالات تعیین کنید. سپس این فرایند را برای سامانه نیز تعریف کنید تا همه‌ی فرایند دریافت تا انتشار مقالات در نشریه‌ی شما به صورت الکترونیک پیگیری شود.


1. آیا مقاله به بررسی اولیه توسط دبیر نیاز دارد؟

آری:
مقاله به کارشناس مربوطه فرستاده شود.
نه:
مقاله برای داوری (سرگروه داوری یا داور) فرستاده شود.


2. چه کسی بررسی اولیه (بررسی توسط دبیر) را انجام دهد؟
سردبیر: سردبیر به عنوان دبیرعلمی به برنامه معرفی شود.
دبیران علمی:
چند دبیر علمی به برنامه معرفی شود.
سرگروه داوری:
سرگروه‌های داوری به عنوان دبیر علمی به برنامه معرفی شوند.


3. چه کسانی داوری می‌کنند؟
سردبیر و چند داور: همگی به عنوان داور به برنامه معرفی شوند.
سردبیر، سرگروه دواری و چند داور:
همگی به عنوان داور به برنامه معرفی شوند.
دبیر علمی و چند داور:
همگی به عنوان داور به برنامه معرفی شوند.
دبیر علمی، سرگروه داوری و چند داور:
همگی به عنوان داور به برنامه معرفی شوند.


4. داور نهایی کیست؟
سردبیر: به عنوان داور نهایی هم به برنامه معرفی شود.
دبیر علمی:
به عنوان داور نهایی هم به برنامه معرفی شود.
سرگروه داوری:
به عنوان داور نهایی هم به برنامه معرفی شود.
مدیر پایگاه:
به عنوان داور نهایی هم به برنامه معرفی شود.


5. مراحل داوری چگونه است؟
مقاله کامل است: برای دبیر علمی فرستاده شود.
مقاله ناقص است:
توضیح ضمیمه برای نویسنده نوشته شود و مقاله در حالت ویرایش گذاشته شود.
مقاله کامل شد:
برای دبیر علمی فرستاده شود.


مقاله با اهداف مجله نمی‌خواند:
توضیح ضمیمه نوشته شود تا مدیر پایگاه ببیند و نویسنده را آگاه سازد.
مقاله با اهداف مجله می‌خواند:
دبیر علمی آن را برای سرگروه داوری یا داوران بفرستد.


مقاله مناسب است:
داور پاسخ مثبت را در فرم داوری انتخاب کند.
مقاله نیاز به اصلاح دارد:
پیشنهاد اصلاح داده شود یا متن اصلاح شده فرستاده شود.


نظر داوران بررسی شد:
پیشنهاد داوران برای نویسنده فرستاده شود.
مقاله اصلاح شد:
برای دبیر علمی< سرگروه داوری< داور فرستاده شود.


مقاله تایید شد:
با در نظر داشتن نظر داوران، مقاله تایید نهایی شود.
داوری نهایی انجام شد:
مدیر پایگاه مقاله را در نسخه‌ی پیش از انتشار منتشر کند.

(باید فایل PDF نهایی مقاله آماده باشد.)
نسخه‌ی پیش از انتشار کامل شد:
مدیر پایگاه مقاله را در نسخه‌ی اصلی منتشر کند.

 

 

 

 

 

Email : yektaweb (AT) gmail.com

 

Academic Web Tools - Yektaweb Collection - مجموعه مدیریت یکپارچه پایگاه‌های اینترنتی