راهنمای مجموعه نرم افزارهای یکتاوب

 


راهنمای آموزش و رفع اشکال | راه‌اندازی اولیه | راهنمای جامع برنامه | فهرست ابزارهای مدیریت | راهنمای الفبایی | مقالات متنوع

جستجو در راهنما | فهرست فایل ها | پرسش‌های متداول | تالار گفتگو | ارسال پیشنهادها و اشکالات | برگشت به پایگاه


راهنمای ارتقای پایگاه نشریه و ایجاد ارزش افزوده

 

 

با کمک این راهنما می توانید از پایگاه نشریه به نحو مناسب تری بهره برداری کنید:

این بخش به تدریج تکمیل خواهد شد:

معرفی به موتورهای کاوش

معرفی به گوگل اسکالر

دریافت فهرست Most Cited Articles از سایت Scopus

استفاده از خروجی های XML 

 

Email : yektaweb (AT) gmail.com

 

Academic Web Tools - Yektaweb Collection - مجموعه مدیریت یکپارچه پایگاه‌های اینترنتی