راهنمای مجموعه نرم افزارهای یکتاوب

 


راهنمای آموزش و رفع اشکال | راه‌اندازی اولیه | راهنمای جامع برنامه | فهرست ابزارهای مدیریت | راهنمای الفبایی | مقالات متنوع

جستجو در راهنما | فهرست فایل ها | پرسش‌های متداول | تالار گفتگو | ارسال پیشنهادها و اشکالات | برگشت به پایگاه


راهنمای تنظیم فرم‌های داوری

 

link_bar

 

پس از ساخت فرم‌های داوری باید فرم‌ها را در بخش تنظیمات فرم داوری (از زیرمنوهای بخش داوری الکترونیک) به برنامه معرفی کنید.

 

set_form

 

در این بخش امکان تنظیم انواع فرم داوری وجود دارد: فرم دبیر علمی، فرم داوری یا فرم معرفی داور توسط نگارنده. همچنین، می‌توان با توجه به نوع مطالعه (پژوهشی، کاربردی، گزارش مورد یا هر نوع مطالعه‌ی دیگری که در برنامه تعریف شود) فرم‌های داوری متفاوتی برای برنامه تنظیم کرد.

 

set_form

 

در صورتی‌که تنظیم فرم داوری برای انواع مقالات به درستی انجام شده باشد، برنامه هنگام ارسال مقاله به داور با توجه به نوع مطالعه‌ی انتخاب شده برای مقاله، فرم ویژه‌ی آن مطالعه را در دسترس داور قرار می‌دهد.

 

به یاد داشته باشید:

  • در سامانه‌ی نشریات فرم‌هایی به عنوان پیش‌فرض گذاشته شده و تنظیم آن‌ها انجام شده است. در صورتی‌که مدیر پایگاه پرسش‌های همان فرم‌ها را در بخش ساخت فرم‌ها تغییر دهد، برنامه همان فرم‌ها را به عنوان فرم‌های اصلی در نظر می‌گیرد. فقط بهتر است تنظیمات فرم‌ها بازبینی شود.
  • اگر مدیر پایگاه فرم‌های جدیدی بسازد، باید فرم‌های جدید را در بخش تنظیم فرم‌های داوری به برنامه معرفی کند تا جایگزین فرم‌های پیش‌فرض شوند، وگرنه برنامه همچنان فرم‌های پیش‌فرض را در دسترس داوران می‌گذارد.
  • در سامانه‌ی همایش و دیگر سامانه‌ها، فرم‌های پیش‌فرض در برنامه وجود ندارد. مدیر پایگاه فرم‌های لازم را در بخش ساخت فرم می‌سازد و سپس در بخش تنظیم فرم داوری به برنامه معرفی می‌کند.

فرم پیشنهاد داور توسط نویسنده
اگر می‌خواهید نویسندگان مقالات امکان پیشنهاد داور را برای مقاله‌ی خود داشته باشند، فرم لازم را در بخش ساخت فرم بسازید. سپس آن فرم را در بخش تنظیم فرم‌های داوری به برنامه معرفی کنید. نویسندگان از صفحه‌ی شخصی می‌توانند داوران مورد نظر خود را پیشنهاد کنند.
1. انتخاب مقاله‌ی مورد نظر

 

set_form

 

2. دست‌یابی به فرم معرفی داور

 

set_form

 

3. نمونه‌ای از فرم معرفی داور

 

set_form

 

راهنماهای مرتبط

 

 

 

Email : yektaweb (AT) gmail.com

 

Academic Web Tools - Yektaweb Collection - مجموعه مدیریت یکپارچه پایگاه‌های اینترنتی