دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی- پایگاه های نمایه کننده
پایگاه های نمایه کننده

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 گوگل اسکالر

 کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی

 مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
  نور مگز 
 پرتال جامع علوم انسانی
  پایگاه استنادی علوم جهان اسلام 
 سیویلیکا 
 مگیران 


 

نشانی مطلب در وبگاه دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی:
http://jpll.khu.ac.ir/find.php?item=1.114.14.fa
برگشت به اصل مطلب