دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی- دستور اخلاقی
دستور اخلاقی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۷ | 


 تبعیت از قوانین COPE
«این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید».

http://publicationethics.org/files/Persian%20%281%29.pdf
 
نشانی مطلب در وبگاه دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی:
http://jpll.khu.ac.ir/find.php?item=1.117.27.fa
برگشت به اصل مطلب