دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مجلات علمی و پژوهشی تخصصی دانشگاه‌ها، از جمله منابعی هستند که محققان و پژوهش‌گران دانشگاهی، طی سالیان دراز، نتیجه پژوهش‌های خود را در قالب مقاله در این مجلات منتشر می‌نمایند.

دوفصلنامه علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی نیز در زمره منابع مهم پژوهشی است. دوره اول این مجله از آغاز تا دی ماه ۱۳۵۸ به مدیرمسئولی زنده‌یاد نادر وزین‌پور در شش شماره به شرح زیر منتشر شد.

شماره ۱ فروردین‌ ۲۵۳۶ (۱۳۵۶)

شماره ۲ اسفند ۲۵۳۶ (۱۳۵۶)

شماره ۳ شهریور ۲۵۳۷ (۱۳۵۷) «گزارش کار و سخنرانی‌های پنجمین کنگره جغرافیدانان ایران»

شماره ۴ شهریور ۲۵۳۷ (۱۳۵۷)

شماره ۵ شهریور ماه ۱۳۵۸

شماره ۶ دی ماه ۱۳۵۸

و دوره دوم (دوره جدید)، پس از ۱۴ سال، از تابستان سال ۱۳۷۲ به مدیرمسئولی شادروان دکتر غلامعلی فلاح قهرودی تا شهریور ۱۳۹۹ چاپ و منتشر شد. پس از آن، دوفصلنامه به مدیرمسئولی دکتر ناصرقلی سارلی تاکنون در حال انتشار است.

در مواقع بروز مشکل خاص، دوفصلنامه تابع دستورالعمل COPE می‌باشد.

فرآیند داوری کاملا محرمانه خواهد بود. نویسندگان و داوران محترم در فرآیند ارزیابی ناشناس باقی می‌مانند. 

نشریه کلیه مقالات مرتبط با زبان و ادب فارسی را بررسی می‌کند، و درصورت تایید اولیه به وسیله یک ناظر، برای داوری دست‌کم به سه داور ارجاع می‌دهد. 

رسم‌الخط مجله تابع دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شیوه‌نامه‌ ارجاعات مطابق ‌APA  است.

نشریه از نرم‌افزار مشابه‌یاب سامانه یکتاوب و درصورت لزوم از نرم‌افزارهای مشابه‌یاب دیگر استفاده خواهد کرد.

نشانی مطلب در وبگاه دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی:
http://jpll.khu.ac.ir/find.php?item=1.40.13.fa
برگشت به اصل مطلب