دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه‌ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/6/17 | 
اهداف و زمینه‌ها
مجله علمی ـ پژوهشی زبان و ادبیات فارسی از سال 1356 تا دی ماه 1358 به سردبیری زنده‌یاد نادر وزین‌پور در شش شماره منتشر شده است، پس از آن چاپ مجله در دی ماه 1358 متوقف شد و دوره دوم مجله پس از 14 سال، از تابستان 1372 به مدیرمسئولی دکتر غلامعلی فلاح چاپ و منتشر گردیده است.
در طول مدت انتشار، مجله از حالت مجموعه مقالات دانشکده ادبیات (ادبیات فارسی، جغرافیا، تاریخ، علوم اجتماعی، زبان انگیسی و زبان عربی) خارج شد و به شکل تفکیک‌شده منتشر می‌شود.
انتشار دستاوردهای جدید در حوزه ادبیات فارسی، ادبیات تعلیمی، ادبیات غنایی، نظریه‌های ادبی و ... در دستور کار این مجله است. مجله قصد دارد هرچه بیشتر به سوی انتشار مقالات مسئله‌مدار و بحث‌برانگیز پیش برود تا فضای علمی این حوزه را به شکلی پویا و زنده احیا کند.
نشانی مطلب در وبگاه دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی:
http://jpll.khu.ac.ir/find.php?item=1.42.26.fa
برگشت به اصل مطلب